ZRPL przeciwny drastycznej podwyżce opłat za nawigację terminalową na lotniskach regionalnych

20 sierpnia, 2021

Prezentujemy stanowisko Związku Regionalnych Portów Lotniczych przekazane Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w związku z trwającymi konsultacjami „Planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2020-2024” (w dalszej części nazywanego Planem).

Zgodnie z otrzymanymi informacjami od przewoźników lotniczych, od 1 stycznia 2022 r. opłaty za nawigację terminalową na lotniskach regionalnych mają wzrosnąć o 70% z kwoty 791 zł do kwoty 1.347 zł / szt. (tj. wzrosną aż o 556 zł). Nie widzimy uzasadnienia dla tak dużego, skokowego wzrostu tych opłat. Jednocześnie wskazujemy, że biorąc pod uwagę ogólną liczbą operacji lotniczych w ciągu roku, spowoduje to ogromne, dodatkowe obciążenie kosztowe przewoźników lotniczych, co w konsekwencji przełoży sie na wzrost cen biletów lotniczych i może spowodować znaczące zmniejszenie ruchu pasażerskiego.

Kontynuacja podziału stref opłat terminalowych na lotnisko im. Chopina w Warszawie i lotniska regionalne,  w połączeniu z tak drastyczną podwyżką opłat terminalowych wyłacznie dla tych drugich, jest dla ZRPL nie do zaakceptowania i wprowadza niesprawiedliwy, i naszym zdaniem nieuzasadniony, podział finansowania służb żeglugi powietrznej. Jak wynika z Planu, inwestycje Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej nie dotyczą wyłącznie  lotnisk regionalnych, natomiast koszty inwestycji poniosą wyłącznie przewoźnicy lotniczy (a pośrednio porty regionalne) operujący na tych  lotniskach.

Trwająca pandemia COVID-19 zmieniła realia funkcjonowania branży lotniczej w kraju. Kilkumiesieczny zastój w ruchu lotniczym spowodował istotny spadek przychodów wszystkich uczestników rynku i wymaga ponownego zdefiniowania perspektyw jego rozwoju. Tymczasem, jak zauważamy, planuje się kontynuowanie podziału na dwie strefy opłat i podnosi drastycznie opłaty dla drugiej strefy obejmującej lotniska regionalne, których udział w ruchu lotniczym w skali kraju wynosi ok. 60 %. Oznacza to, że lotnisko im. Chopina znajdujące się w pierwszej strefie i osiągające najlepsze wyniki finansowe w kraju, w żadnym zakresie nie poniesie ciężaru wzrostu opłat terminalowych.

Obecnie linie lotnicze mozolnie odbudowują swoją siatkę połaczeń, co może potrwac nawet kilka lat. Tymczasem plany kontynuacji podziału na strefy opłat terminalowych i obciążenie wzrostami kosztów jedynie lotnisk regionalnych, mogą ten proces zahamować, lub w bardziej negatywnym scenariuszu spowodować utratę wielu połączeń lotniczych. W konsekwencji doprowadzi to do ograniczenia dostępności komunikacyjnej mieszkańców poszczególnych regionów.

Podkreślamy, że lotniska regionalne stanowią istotny impuls i wsparcie dla rozwoju regionów. Wsparcie to będzie tym większe, im wyższa będzie dostępność komunikacyjna przejawiająca się ilością połączeń lotniczych.

Mając powyższe na uwadze, wnosimy o przeprowadzenie ponownej analizy kosztowej dla funkcjonowania służb żeglugi powietrznej oraz  o ujednolicenie stawek opłat terminalowych dla wszystkich lotnisk użytku publicznego.

ZRPL niejednokrotnie już podnosił, że objęcie wszystkich lotnisk użytku publicznego jedną strefą opłat pozwoli tym lotniskom na uczciwą konkurencję, a przewoźnikom lotniczym umożliwi dalszy rozwój sieci połączeń z lotnisk regionalnych.