O ZRPL

Związek Regionalnych Portów Lotniczych został powołany w celu zorganizowania i usystematyzowania współpracy pomiędzy regionalnymi portami lotniczymi w Polsce.

Głównym celem organizacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków Związku wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Ważnymi obszarami działalności Związku są także:

  • wspieranie procesów inwestycyjnych w lotniczych portach regionalnych,
  • wspieranie modernizacji i restrukturyzacji portów lotniczych oraz poszukiwanie zasilania kapitałowego i finansowego,
  • opracowywanie wspólnych standardów jakości funkcjonowania portów lotniczych,
  • poszukiwanie możliwości poprawy działania portów lotniczych.

Związek Regionalnych Portów Lotniczych jest samorządną organizacją pracodawców, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000040079 (XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy) i zrzesza obecnie 12 regionalnych portów lotniczych.