Wybrano Zarząd ZRPL kadencji 2021-2023

12 października, 2021

Pod koniec września 2021 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Regionalnych Portów Lotniczych (ZRPL). W jego trakcie powołano Zarząd organizacji na kolejną, dwuletnią kadencję. Podobnie jak w poprzedniej kadencji, Zarząd liczyć będzie czterech członków, każdy z nich pełni swoją funkcję społecznie.

Na kolejną kadencję Prezes Zarządu ZRPL został  powołany Artur Tomasik, na co dzień prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, zarządzającego Katowice Airport. Jest absolwent Wydziału Elektroniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada dyplom MBA (Master of Business Administration) oraz Die Akademie fur Fuhrungskrafte der Wirtschaft w Bad Harzburg. Ukończył też studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Międzynarodowej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu w branży finansowej i lotniczej, a także w nadzorze spółek krajowych i zagranicznych. Od ponad 10 lat Artur Tomasik jest przewodniczącym Rady Programowej Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach, a od 2019 roku przewodniczy Radzie Uczelni Politechniki Śląskiej.

Na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, także na kolejną kadencję, został powołany Mariusz Wiatrowski, prezes Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica sp. z o.o. Mariusz Wiatrowski to absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa i Administracji, a także Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w ramach studiów podyplomowych z zarządzania i finansowania w transporcie lotniczym. W swojej dotychczasowej działalności zawodowej kierował urzędem administracji rządowej oraz dużymi podmiotami gospodarczymi – między innymi Pocztą Polską, Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym i OFE Pocztylion oraz oddziałem ING Banku Śląskiego.  Od czerwca 2006 roku do chwili obecnej jest Prezesem Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Wiceprezesem Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych, po raz trzeci, został Radosław Włoszek, od 2016 roku prezes Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o.  Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie i Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest także absolwentem studiów Executive Master of Business Administration w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. W latach 2006 – 2008 był dyrektorem i Prezesem Zarządu PUHiT „Kraków” Sp. z o. o. W latach 2009 – 2016 kierował Działem Zarządzania Majątkiem i Administracji w Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa SA w Katowicach. Był członkiem rad nadzorczych ŚRH Obroki w Katowicach, CZH SA w Katowicach, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Bełchatowie oraz Enea SA w Poznaniu.

Po raz pierwszy stanowisko wiceprezesa ZRPL objął Andrzej Hawryluk, prezes Zarządu Port Lotniczy Lublin. Jest Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie (ruch lotniczy) i Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej (sterowanie ruchem w transporcie). Ukończył także studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem na Politechnice Łódzkiej. Z branżą lotniczą związany od początku kariery zawodowej. Przez wiele lat zatrudniony w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”, dyrektor Biura Spraw Pracowniczych, zastępca Naczelnego Dyrektora PPL – Dyrektora Pionu Inwestycji. Odpowiadał za realizację inwestycji strategicznych dla przedsiębiorstwa. W Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dyrektor Ośrodka Szkolenia Lotniczego, szkolącego kontrolerów ruchu lotniczego. Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w ruchu Lotniczym w PAŻP. Odpowiedzialny za wykonywanie zadań Safety Managera, ochronę infrastruktury oraz koordynację i wykonanie całościowego system zarządzania kryzysowego. Był członkiem rad nadzorczych spółek: Chopin Airport Development, Port Lotniczy Gdańsk, LOT Usługi Lotniskowe w Krakowie oraz POZ-LOT Usługi Lotniskowe. Od czerwca 2021 r. członek rady nadzorczej „Łęczyńska Energetyka” spółka z o.o. w Bogdance. W czerwcu 2020 r. powołany na prezesa Portu Lotniczego Lublin.