Prawie 27 milionów pasażerów na lotniskach regionalnych w 2022 roku

1 lutego, 2023

Związek Regionalnych Portów Lotniczych zebrał statystyki ruchu pasażerskiego ogółem za 2022 rok w trzynastu funkcjonujących w Polsce lotniskach regionalnych.

Miniony rok stał pod znakiem odbudowy ruchu po dwóch latach największego kryzysu w historii branży lotniczej, który został wywołany przez pandemię koronawirusa. W 2022 roku na krajowych lotniskach regionalnych obsłużono w sumie 26,7 mln pasażerów, to o 14,5 mln więcej (+118,5%) w porównaniu z 2021 rokiem. Wynik osiągnięty w minionym roku to 88,4% ruchu z rekordowego 2019 roku, kiedy to z siatek połączeń portów regionalnych skorzystało ogółem 30,2 mln podróżnych.  

W 2022 roku we wszystkich czternastu polski portach lotniczych, czyli na Lotnisku Chopina w Warszawie (największym porcie lotniczym w kraju i jedynym tranzytowym) oraz na trzynastu lotniskach regionalnych, zanotowano w sumie 41,1 mln pasażerów, to jest o 21,4 mln więcej (108,8%) w porównaniu z 2021 rokiem. Ruch pasażerski odbudował się do poziomu 83,9% w porównaniu z rekordowym 2019, kiedy to w czternastu polskich portach lotniczych obsłużono ok. 49,1 mln podróżnych.

W minionym roku lotniska regionalne zwiększyły udział w całości ruchu pasażerskiego do 65%, to więcej niż w rekordowym 2019 roku, kiedy udział ten wyniósł 62%. Reszta podróżnych, to jest 35% (14,4 mln), skorzystała z siatki połączeń stołecznego lotniska.  

Podsumowując 2022 rok Związek Regionalnych Portów Lotniczych podzielił lotniska na dwie grupy. W grupie 1 znalazły się porty, które rocznie obsłużyły powyżej jednego miliona pasażerów, a w grupie 2 obsługujące poniżej jednego miliona.

Grupa 1 to sześć lotnisk regionalnych. W 2022 roku, podobnie jak w latach poprzednich, największym portem regionalnym został Kraków. Z jego siatki połączeń skorzystało 7,39 mln podróżnych. Na drugim miejscu, z liczbą 4,57 mln pasażerów, znalazł się Gdańsk. Trzecie były Katowice, gdzie odnotowano 4,41 mln podróżnych. Czwartym największym portem regionalnym w Polsce w 2022 roku, z rekordowym wynikiem 3,12 mln pasażerów, zostało lotnisko Warszawa-Modlin. Należy podkreślić, że to najlepszy rezultat w historii tego portu. Kolejne dwa lotniska to Wrocław, w którym obsłużono 2,87 mln pasażerów oraz Poznań z wynikiem 2,25 mln.

Grupa 2 to siedem lotnisk. Na jej czele stanął port Rzeszów-Jasionka, który zanotował 731 tysięcy pasażerów ale pełnił także kluczową rolę w obsłudze rejsów cargo ze wsparciem dla Ukrainy, która została zbrojnie napadnięta przez Rosję. Kolejny lotniskiem był Szczecin z wynikiem prawie 420 tys. podróżnych, następnie Lublin – 330 tys., Bydgoszcz – 254 tys., Łódź – 180 tys., Olsztyn-Mazury – 113 tys. i Zielona Góra – 43 tys. podróżnych.