Na całym świecie organizacje zrzeszające porty lotnicze apelują o rządową pomoc

27 marca, 2020

ACI Europe, kanadyjski Canadian Airports Council, niemiecki Airport Association ADV, brytyjski Airport Operators Association, czy też krajowy Związek Regionalnych Portów Lotniczych zwróciły się o pilną rządową pomoc dla lotnisk, które ze względu na poważne ograniczenie lub wstrzymanie lotów utracił źródła przychodów.

Z apelem do Komisji Europejskiej i Ministrów Transportu wystąpił europejski oddział Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych (ACI Europe). Tylko na Startym Kontynencie organizacja zrzesza ponad 500 portów lotniczych. W liście otwarty prezes ACI Europe John Lammers zaproponował stworzenia programu pomocowego dla lotnictwa europejskiego, które w związku z pandemią koronawirusa pogrąża się w kryzysie. Zdaniem organizacji, jednym z jego głównym punktów powinno być natychmiastowe wstrzymania narodowych, regionalnych, lokalnych podatków i opłat dotyczących sektora lotniczego – w tym i tych nałożonych na lotniska.

Z podobny apelami do swoich rządów występują krajowe organizacje zrzeszające lotniska. Karen Dee, Chief Executive z brytyjskiego Airport Operators Association podkreśla, że: „Porty lotnicze należą do kluczowych elementów infrastruktury krajowej, pełnią ważne funkcje publiczne i znajdują się na pierwszej linii od wybuchu pandemii koronawirusa. Dlatego bardzo ważny jest, żeby lotniska działały i były w stanie przetrwać tę burzę, aby po jej zakończeniu nadal zapewniać łączność ze światem, która napędza wzrost, zatrudnienie i dobrobyt”

Airport Operators Association oczekuje, że brytyjski rząd szybko wprowadzi pakiet pomocowy dla sektora lotniczego, który zawierać będzie m.in. zawieszenie lokalnych i rządowych podatków związanych z branżą lotniczą, odroczenie płatności całego podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych i innych podatków na czas obowiązywania globalnych ograniczeń lotów. Wskazane byłoby także współfinansowanie przez państwo kosztów zatrudnienia personelu lotniskowego podczas pandemii koronawirusa, a także odroczenie obowiązku inwestycji w punkty kontroli bezpieczeństwa nowej generacji.

Prezydent niemieckiego Airport Association ADV Dr Stefan Schulte mówi, że: „Zaangażowanie rządu we wspieranie sektora lotniczego w tych trudnych czasach jest ważne i cenne. Lotniska i linie lotnicze są teraz kluczowe w zapewnieniu i utrzymaniu łańcuchów dostaw.”  Schulte uważa, że niezbędne są szybkie decyzje polityczne. Chwali jednocześnie dotychczasowe kroki Rządu Federalnego wspierające sektor lotniczy, jako ważne i skuteczne, szczególnie w przypadku pracy krótkoterminowej i ulg podatkowych.

Kanadyjska Rada Portów Lotniczych (Canadian Airports Council – CAC) w liście otwartym wezwała rząd do pilnego wsparcia. CAC obecną sytuacje uznał za bezprecedensową i katastrofalną. Kanadyjskie lotniska tylko w II kwartale 2020 roku spodziewają się spadku ruchu pasażerskiego na poziomie nawet 70%, co przełoży się na nie zrealizowanie przychodów w wysokości do 2,2 miliarda USD. Joyce Carter, przewodniczący Kanadyjskiej Rady Portów Lotniczych, zaznaczył, że lotniska zostały odcięte od źródeł przychodów, jednocześnie nadal muszą zachowywać najwyższe standardy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony, co jest bardzo kosztowne. CAC apeluje o pilne wdrożenie działań, których celem będzie ratowanie kanadyjskich lotnisk. W pakiecie doraźnych kroków, rekomendowanych przez CAC, które kanadyjski rząd mógłby szybko podjąć, są m.in. zawieszenie lub anulowanie części lub wszystkich danin płaconych przez zarządzających portami na rzecz państwa.

Związek Regionalnych Portów Lotniczych, od początku wprowadzenia zakazu lotów, zwraca się do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Rozwoju, które koordynuje prace w ramach tarczy antykryzysowej, o stworzenie i szybkie wdrożenie rządowego pakietu pomocowego dla sektora lotniczego, w tym lotnisk regionalnych.

„W wyniku pandemii koronawirusa i wprowadzonego zakazu lotów, z dnia na dzień, lotniska regionalne zostały odcięte od źródeł przychodów. Część z nich może bardzo szybko utracić płynności finansową. Doraźnym, skutecznym i powszechnie proponowanym przez krajowe i regionalne organizacje zrzeszające lotniska rozwiązaniem, jest czasowe wstrzymanie lub odroczenie podatku i opłat uiszczanych na rzez państwa przez zarządzających lotniskami. Taki krok w znacząco sposób poprawiłby obecną sytuację polskich lotniska w tych trudnych czasach.” – mówi Artur Tomasik, prezes Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych.

Tomasik podkreśla, że lotniska regionalne odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu krajowego sektora lotniczego i polskiej gospodarki. Przypomina, że w 2019 z 49 mln podróżnych obsłużonych na polskich lotniskach, aż 62% podróżowało z regionów. Dodaje, że około 30 tysięcy osób zatrudnionych jest bezpośrednio na lotniskach regionalnych, a efekt katalitycznego wpływu lotnisk na rynek pracy szacowany jest na około 80 tysięcy miejsc pracy. Funkcjonowanie portów regionalnych generuje około 2,5% PKB.

Przygotował: Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy ZRPL