87% spadek liczby operacji lotniczych w lotniskach regionalnych w wyniku pandemii koronawirusa

23 marca, 2020

Związek Regionalnych Portów Lotniczych, bazując na danych publikowanych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, przygotował podsumowanie liczby operacji w trzynastu polskich lotniskach regionalnych w pierwszym pełnym tygodniu obowiązywania zakazu lotów, to jest w okresie od poniedziałku 16 marca do niedzieli 22 marca 2020 roku.

Zagrożenie wirusem SARS-CoV-2 oraz aktywne przeciwdziałanie pandemii spowodowało najpierw stopniowe, a następnie praktycznie całkowite wyłączenie działalności polskich regionalnych portów lotniczych. Od dnia 15 marca 2020 roku, to jest od daty wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca br. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej stanu zagrożenia epidemicznego, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca br. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca br. w sprawie zakazów w ruchu lotniczych, w lotniskach regionalnych ustał ruch pasażerski – zarówno regularny, jak i czarterowy.

Wyjątkami od wprowadzonych zakazów są: loty cargo, loty bez ładunku i bez pasażerów, loty o statusie hosp, hum, state, head, inne loty wykonywane w celu ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, loty w celu ochrony porządku publicznego, loty do Rzeczypospolitej Polskiej statkami powietrznymi wyczarterowanymi na zlecenie organizatorów turystyki lub podmiotu działającego na ich zlecenie przed dniem 15 marca 2020 roku lub na zlecenie Prezesa Rady Ministrów. Dopuszczalne są także loty czarterowe realizowane przez obcych przewoźników lotniczych, które wykonywane są na zlecenie państw obcych, w celu powrotu ich obywateli, a także loty statków powietrznych znajdujących się w niebezpieczeństwie.

Na trzynastu polskich lotniskach regionalnych w trzecim tygodniu marca 2020 roku (16-22.03) Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odnotowała 526 operacji startów i lądowań, to jest o  3 470 mniej (-87%) w porównaniu z trzecim tygodniu marca 2019 roku (18-24.03).

Poniżej prezentujemy zestawienie liczby operacji na poszczególnych lotniskach regionalnych w trzecim tygodniu marca 2020 roku.

 • Bydgoszcz – 4 (66 w 2019 r.) spadek o 94%
 • Gdańsk –  95 (692 w 2019 r.) spadek o 86%
 • Katowice – 139 (597 w 2019 r.) spadek o 76%
 • Kraków – 108 (983 w 2019 r.) spadek o 89%
 • Lublin – 0 (54 w 2019 r.) spadek o 100%
 • Łódź –  3 (51 w 2019 r.) spadek o 94%
 • Modlin – 32 (364 w 2019 r.) spadek o 91%
 • Olsztyn-Mazury – 0 (18 w 2019 r.) spadek o 100%
 • Poznań – 54 (369 w 2019 r.) spadek o 85%
 • Rzeszów – 16 (142 w 2019 r.) spadek o 88%
 • Szczecin – 6 (108 w 2019 r.) spadek o 94%
 • Wrocław – 69 (542 w 2019 r.) spadek o 87%
 • Zielona Góra – 0 (10 w 2019 r.) spadek o 100%

„Dane dotyczące liczby operacji w lotniskach regionalnych po zakończeniu pierwszego tygodnia wstrzymania lotów pokazują, że zarządzający lotniskami praktycznie zostali odcięci od źródeł przychodów z opłat lotniskowych. Z drastyczny spadkiem liczby operacji wiąże się także prawie całkowite ograniczenie przychodów z działalności pozalotniczej, chodzi tutaj m.in. o czynsze z tytułu działalności duty free i duty paid, opłat za parking, przychodów z obrotu paliwem lotniczym itp. Jednocześnie zarządzający portami muszą ponosić koszty utrzymanie tzw. infrastruktury krytycznej, co oznacza utrzymanie lotnisk w minimalnej gotowości operacyjnej. Obecna sytuacja powoduje, że znaczna część lotnisk regionalnych może bardzo szybko utracić płynność finansową.” – mówi Artur Tomasik, prezes Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych.

Tomasik dodaje, że: „Europejski oddział Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych uważa, że pandemia koronawirusa ma bezprecedensowy, negatywny wpływ na cały sektor lotniczy i apeluje do rządów europejskich państw o pilne podjęcie działań wspierających branżę. Jako doraźne i skuteczne działanie ACI Europe rekomenduje natychmiastowe wstrzymanie narodowych, regionalnych, lokalnych podatków i opłat dotyczących całej branży lotniczej. Z taką właśnie prośbą zwrócił się Związek Regionalnych Portów Lotniczych do Ministerstwa Rozwoju, które odpowiada za koordynację prac w ramach tarczy antykryzysowej”.