Dobre III kwartały 2017 roku w polskich portach regionalnych

23 października, 2017

Związek Regionalnych Portów Lotniczych podsumował ruch pasażerski w portach regionalnych za okres od początku stycznia do końca września 2017 roku.

Czternaście polskich portów regionalnych obsłużyło w ciągu trzech kwartałów 2017 r. prawie 19 mln pasażerów, to o 2,4 mln więcej (+15%) niż w tym samym okresie ub. r. Największy wolumen wzrostu za trzy kwartały br. osiągnęło lotnisko w Krakowie gdzie obsłużono o 584 tys. pasażerów więcej, następnie Katowice ze wzrostem na poziomie 531 tys. podróżnych oraz Gdańsku gdzie pasażerów było o 480 tys. więcej w porównaniu z tym samym okresem roku minionego. Tylko dwa spośród czternastu portów regionalnych nie osiągnęły w omawianym okresie wzrostu ruchu. Po trzech kwartałach br. udział portów regionalnych w całości liczby pasażerów obsłużonych na krajowych lotniskach wyniósł 61%.

W trzecim kwartale roku, tradycyjnie najlepszym dla europejskiej branży lotniczej, z siatki połączeń polskich portów regionalnych skorzystało ponad 7,7 mln podróżnych, czyli o ok. 950 tys. więcej (+14%) w porównaniu z okresem od lipca do końca września minionego roku. Z kolei w pierwszym kwartale br. w regionach obsłużono 4,6 mln podróżnych, o ok. 450 tys. więcej (+10%) w porównaniu z pierwszym kwartałem 2016 roku, a w drugim kwartale br. 6,65 mln pasażerów, o ok. 990 tys. więcej (+17%) niż w okresie od kwietnia do czerwca ub. r.

Komentując statystyki portów regionalnych Prezes Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych Artur Tomasik powiedział: Okres tegorocznych wakacji, zgodnie z przewidywaniami, okazał się bardzo dobry dla portów regionalnych. Motorem kilkusettysięcznego wzrostu liczby pasażerów w Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu byli przewoźnicy operujący na trasach regularnych. Z kolei w Katowicach i Poznaniu na wysoką dynamikę wzrostu ruchu większy wpływ miały czartery. Cieszy rozwój mniejszych portów, które obsługują poniżej 1 mln pasażerów rocznie. Z tego grona, szczególnie widoczne, znaczące wzrosty liczby podróżnych odnotowały: Szczecin, Lublin i Rzeszów.

W 2016 roku z 34,1 mln pasażerów obsłużonych we wszystkich polskich portach lotniczych z siatki połączeń regularnych i czarterowych lotnisk regionalnych skorzystało 21,2 mln osób. W zeszłym roku porty w regionach miały 62% udział w całości ruchu pasażerskiego obsłużonego w Polsce.

Związek Regionalnych Portów Lotniczych prognozuje, że w 2017 roku lotniska regionalne obsłużą powyżej 24 mln pasażerów z dynamiką wzrostu ogółem na poziomie ok. 15%. Wynik ten w dużej mierze będzie zasługą dynamicznie rosnącej siatki połączeń regularnych. W samym tylko rozkładzie lato 2017, w ofercie portów regionalnych, pojawiło się ponad 80 nowych tras. Bogatsza siatka połączeń przełożyła się na znaczący wzrost oferowania liczby foteli na rejsach regularnych z regionów, które w szczycie sezonu szacowane było na około 500 tys. miejsc tygodniowo.