Wybory Zarządu ZRPL na lata 2019-2021

7 czerwca, 2019

Na początku czerwca 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Regionalnych Portów Lotniczych (ZRPL). W jego trakcie powołano Zarząd kolejnej kadencji.

Podczas Walnego Zgromadzenia Związku Regionalnych Portów Lotniczych, przedstawiciele jedenastu regionalnych lotnisk wybrali Zarząd organizacji na kolejną, dwuletnią kadencję. Zarząd, po raz pierwszy, liczyć będzie czterech członków, każdy z nich pełni swoją funkcję społecznie.

Na kolejną kadencję Prezesa Zarządu ZRPL został  powołany Artur Tomasik, na co dzień prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, zarządzającego Katowice Airport. Jest absolwent Wydziału Elektroniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada dyplom MBA (Master of Business Administration) oraz Die Akademie fur Fuhrungskrafte der Wirtschaft w Bad Harzburg. Ukończył też studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Międzynarodowej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. Od 2006 roku Wiceprezes Zarządu GTL SA ds. ekonomiczno-finansowych, a od 2007 roku Prezes tej Spółki. Wcześniej pracował w instytucjach finansowych, głównie bankach. Od 2010 roku Przewodniczący Rady Programowej Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W latach 2009-2011 Wiceprezes Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych, a od 2011 Prezes tej organizacji. W pierwszym kwartale 2019 roku został wybrany na przewodniczącego Rady Uczelni Politechniki Śląskiej.

Na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,  także na kolejną kadencję, został powołany Mariusz Wiatrowski, prezes Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica sp. z o.o. Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w ramach studiów podyplomowych z zarządzania i finansowania w transporcie lotniczym. W swojej dotychczasowej działalności zawodowej zarządzał instytucjami administracji rządowej oraz dużymi podmiotami gospodarczymi – między innymi Pocztą Polską, Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym i OFE Pocztylion oraz oddziałem ING Banku Śląskiego.  Od czerwca 2006 roku do chwili obecnej jest Prezesem Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Wiceprezesem Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych, po raz drugi, został Radosław Włoszek, od 2016 roku prezes Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o.  Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie i Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest także absolwentem studiów Executive Master of Business Administration w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. W latach 2006 – 2008 był dyrektorem i Prezesem Zarządu PUHiT „Kraków” Sp. z o. o. W latach 2009 – 2016 kierował Działem Zarządzania Majątkiem i Administracji w Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa SA w Katowicach. Był członkiem rad nadzorczych ŚRH Obroki w Katowicach, CZH SA w Katowicach, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Bełchatowie oraz Enea SA w Poznaniu.

Decyzję członków Związku Regionalnych Portów Lotniczych zarząd został rozszerzony do czterech osób. Po raz pierwszy stanowisko wiceprezesa ZRPL objął Tomasz Moraczewski, prezes Zarządu Port Lotniczy Bydgoszcz SA. Jest Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na UMK w Toruniu. Jako dyrektor, kierował Departamentem Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Był jednym z inicjatorów powstania projektu „Szybkiej Kolei Metropolitalnej w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City”. Przyczynił się do wprowadzenia tzw. biletu aglomeracyjnego na trasie Toruń – Bydgoszcz i biletu regionalnego na trasie Toruń – Włocławek. Uczestniczył w pracach Komisji Infrastruktury Sejmu RP jako członek zespołu ds. usamorządowienia kolei. Od marca 2009 r. członek zarządu i dyrektor handlowy PKP PR, od czerwca 2009 r. do maja 2010 r. – prezes spółki Przewozy Regionalne, gdzie wprowadził m.in. na tory pociągi InteRegio i RegioExpress, które zrewolucjonizowały przewozy dalekobieżne w Polsce. W połowie 2010 r. został prezesem zarządu Portu Lotniczego Bydgoszcz SA Od tamtej pory aktywnie rozwija lotnisko poprzez pozyskanie nowych połączeń oraz prowadzone inwestycje w infrastrukturę. W tym czasie zrealizowany został największy w historii portu program inwestycyjny na kwotę ponad 170 mln złotych. W roku 2018 Port Lotniczy Bydgoszcz osiągnął niemal 25-procentowy wzrost liczby obsłużonych pasażerów i po raz pierwszy w swojej historii przekroczył liczbę 400.000 odprawionych podróżnych.

Regionalne porty lotnicze, obsługując 60% ruchu pasażerskiego w Polsce, są niezbędnym elementem systemu transportowego kraju. Lotniska w regionach są ważnym uczestnikiem rynku, ich funkcjonowanie pozytywnie wpływa na zrównoważony rozwój Polski. Zależy nam na tym, żeby w kontekście prac nad projektem CPK, została uwzględniona rola lotnisk obsługujących regiony. Dlatego jesteśmy aktywnym uczestnikiem prac nad, aktualizowaną właśnie, rządową polityką lotnictwa w zakresie rozwoju sieci lotnisk. Zabiegamy także o zmianę przepisów dotyczących obszarów ograniczonego użytkowania. Aktualnie obowiązujące prawo w tym zakresie uważamy za szkodliwe. Powoduje nadmierne obciążenia finansowe dla lotnisk, nie uwzględnia szerokiego interesu społecznego i niekorzystanie wpływa na niezbędny rozwój branży lotniczej. Nadal koncentrować będziemy nasz wysiłek na kwestiach związanych z pozyskaniem funduszu unijnych. Ruch lotniczy w Polsce rośnie dynamicznie, w tym samym tempie rosną potrzeby inwestycyjne związane z zapewnieniem odpowiedniej przepustowości. Umożliwienie portom w regionach, aplikowania o środki unijne na rozwój infrastruktury, zdecydowanie przyspieszyłoby ten proces.  – mówi Artur Tomasik – prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych i prezes Katowice Airport.