W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwie Infrastruktury o potrzebach inwestycyjnych lotnisk regionalnych

25 lutego, 2019

We wtorek 19 lutego 2019 roku Zarząd Związku Regionalnych Portów Lotniczych odbył spotkania z ministrami Rządu RP.

Ich celem była prezentacja wniosków z opracowania „Rozwój Regionalnych Portów Lotniczych – identyfikacja potrzeb inwestycyjnych”. Dokument na zlecenie ZRPL przygotowała firma doradcza BBF.

W toku dwustronnych spotkań z konkluzjami raportu ZRPL zapoznali się: Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju oraz Mikołaj Wild – Wiceminister Infrastruktury, Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP. Zarząd ZRPL reprezentowany był przez prezesa Artura Tomasika (Katowice Airport) oraz wiceprezesów Mariusza Wiatrowskiego (Poznań Airport) i Radosława Włoszka (Kraków Airport).

Do 2037 roku polskie lotniska regionalne planują zrealizować 210 zadań inwestycyjnych na szacunkową kwotę ogółem 4,1 mld zł. Około 50% z nich dotyczy zwiększanie przepustowości zarówno terminali jak i pola manewrowego, a prawie 25% bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych.