Prezentacja potrzeb inwestycyjnych lotnisk regionalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

7 lutego, 2019

We wtorek 5 lutego 2019 roku zarząd Związku Regionalnych Portów Lotniczych spotkał się z przedstawicielami kierownictwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

W spotkaniu wziął udział zarząd ZRPL w składzie: prezes Artur Tomasik (Katowice Airport) i wiceprezesi – Mariusz Wiatrowski (Poznań Airport) i Radosław Włoszek (Kraków Airport). Stronę ministerialną reprezentowali: Wiceminister Małgorzata Zielińska oraz Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych Jarosław Orliński.

Zarząd ZRPL zaprezentował wnioski z opracowania „Rozwój Regionalnych Portów Lotniczych – identyfikacja potrzeb inwestycyjnych”, które na zlecenie organizacji przygotowała firma doradcza BBF. W ramach spotkania przeprowadzono także dyskusję o możliwych formach wsparcia projektów inwestycyjnych, planowanych przez porty regionalne ze środków UE, zarówno w bieżącej jak i przyszłej perspektywie finansowej.

Do 2037 roku polskie lotniska regionalne planują zrealizować 210 zadań inwestycyjnych na szacunkową kwotę ogółem 4,1 mld zł. Około 50% z nich dotyczy zwiększanie przepustowości zarówno terminali jak i pola manewrowego, a prawie 25% bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych.