Wywiad ZRPL – Katowice Airport dynamiczny rozwój i rekordowy 2018

5 lutego, 2019

Rozmawiamy z Arturem Tomasikiem, prezesem Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, firmy zarządzającej Katowice Airport

Jaki był rok 2018 dla Katowice Airport?

Miniony rok był najlepszym w historii Katowice Airport, odnotowaliśmy rekordową liczbą pasażerów. W ruchu ogółem linie lotnicze przewiozły z i do Pyrzowic 4,84 mln pasażerów, to aż o 945 tysięcy więcej niż w roku 2017. Podobne wyniki osiągnęły w ubiegłym roku takie europejskie lotniska jak Liverpool, Wilno czy też Norymberga. To także ponad milion pasażerów więcej niż na lotnisku w Turynie, które obsługuje Piemont, jeden z najbogatszych regionów Włoch.

Należy podkreślić, że z wynikiem prawie 2 mln podróżnych w ruchu czarterowym, Pyrzowice umocniły się na pozycji lidera w tym segmencie wśród polskich portów regionalnych. Podobnie w ruchu cargo, w którym od wielu lat zajmujemy pierwsze miejsce w gronie lotnisk funkcjonujących w regionach. Firmy kurierskie przewiozły z i do Pyrzowic rekordowe ponad 18 tysięcy ton cargo.  Zdecydowanie wzrosła liczba startów i lądowań, pierwszy raz było ich ponad 40 tys. w roku kalendarzowym.

Warto przywołać jeszcze dwa statystyczne rekordy, ponieważ świetnie obrazują skalę ruchu pasażerskiego. Po pierwsze dobowy  – w czwartek 28 czerwca ubiegłego roku obsłużono w Pyrzowicach 25 476 pasażerów. Po drugie miesięczny – w lipcu z siatki połączeń pyrzowickiego lotniska skorzystało 694 415 pasażerów.

Piętnaście lat temu potrzebowaliśmy roku, żeby obsłużyć taką liczbę podróżnych. Na 2019 prognozujemy że, po raz pierwszy w historii, linie lotnicze powinny przewieźć z i do Pyrzowic rekordowe ponad 5 mln pasażerów.

Na czym trzeba się skupić, aby port lotniczy dobrze funkcjonował?

Mówiąc o dalszym rozwoju pyrzowickiego lotniska warto podkreślić, że od lat Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA notuje pozytywny wynik finansowy. Fakt ten sprawia, że opierając się na naszym doświadczonym zespole, możemy realizować sprawnie kolejne, prorozwojowe przedsięwzięcia. Działania Spółki jako firmy zarządzająca Katowice Airport, skupiają się na dwóch fundamentalnych obszarach. Po pierwsze na kwestiach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, które jest sprawą priorytetową w naszej działalności. Drugim kluczowym obszarem jest utrzymanie infrastruktury portu oraz jej rozbudowa w sposób, który zapewni stabilny rozwój lotniska z korzyścią dla regionu i jego mieszkańców. Nasza strategia od lata zakłada dywersyfikację aktywności inwestycyjnej. Dostarczamy nowoczesną infrastrukturę, która umożliwia naszym partnerom biznesowym rozwijanie działalności w różnych obszarach branży lotniczej. Z jednej strony jest to ruch pasażerski. Tutaj niezakłócony rozwój baz linii lotniczych możliwy jest dzięki odpowiedniej i stale powiększanej liczbie miejsc postojowych statków powietrznych. Ważnym atutem jest także oddana do użytku prawie 4 lata temu nowa droga startowa o długości 3,2 km.  Z drugiej strony rozwijamy infrastrukturę dedykowaną przewozom cargo. W maju 2016 roku oddaliśmy do użytku nowoczesny terminal towarowy w południowo-wschodniej części portu, a przed nim płytę postojową dla frachtowców. Dostarczamy też infrastrukturę dzięki której możliwa jest obsługa techniczna statków powietrznych. Na początku dekady zmodernizowaliśmy istniejący hangar techniczny, a w 2014 roku uruchomiliśmy nowoczesny obiekt tego typu.

Jaka jest zatem strategia rozwoju Katowice Airport?

Strategia rozwoju Katowice Airport zakłada nadal zrównoważone rozwijanie infrastruktury dedykowanej różnym obszarom aktywności w branży lotniczej, czyli pasażerskiej, cargo i obsłudze technicznej. Ponadto chcemy uruchomić nowy dla nas obszar jakim jest baza paliwowa. Jeśli chodzi o infrastrukturę dedykowaną obsłudze ruchu pasażerskiego, to sztandarową inwestycją będzie przebudowa i rozbudowa terminalu pasażerskiego B. Obiekt został uruchomiony dwanaście lat temu i aktualnie obsługiwany jest w nim ruchu wylotowy do krajów strefy Schengen. Inwestycja, która fizycznie wystartuje we wrześniu 2019 roku, ma na celu zwiększenie rocznej przepustowości terminalu B z 2 mln do 4 mln pasażerów. Zostanie on osiągnięty poprzez zwiększenie powierzchni terminalu o 40% i kubatury o 35%. Wzrośnie liczb stanowisk odprawy biletowo-bagażowej z 18 do 26 i stanowisk kontroli bezpieczeństwa z 6 do 8. Ta druga zostanie przeniesiona na pierwsze piętro, co pozwoli w wyraźny sposób rozdzielić te dwa obszary obsługi pasażerów wylatujących. Wybudowane zostaną także trzy wieże do boardingu połączone z terminalem mostami, przełoży się to na zwiększenie liczby bramek z 10 do 16. Inwestycja znacząco poprawi także estetykę terminali od strony parkingów, ponieważ architektonicznie elewacja przebudowanego terminalu pasażerskiego B, będzie spójna z terminalami A i C. Przedsięwzięciem budowlanym, które już trwa w części przeterminalowej jest rozbudowa parkingu. Powstaje tutaj 660 nowych miejsc postojowych i strefa wyjazdowa z systemem sześciu bramek.

W tym roku wybierzemy w przetargu firmę, która przygotuje koncepcję zagospodarowania centralnej części ogólnodostępnego obszaru pyrzowickiego lotniska, czyli miejsca gdzie aktualnie znajduje się parking długoterminowy. W koncepcji określona zostanie m.in. lokalizacja i wielkość nowego, centralnego terminalu pasażerskiego oraz powiązanej z nim infrastruktury parkingowej, w tym dróg wewnętrznych, parkingu terenowego i wielopoziomowego, a także drugiego hotelu i połączenia ze stacją kolejową.

Nadal rozwijać będziemy infrastrukturę dedykowaną obsłudze ruchu towarowego. W IV kwartale bieżącego roku, zakończy się drugi etap rozbudowy towarowej płyty postojowej samolotów o kolejne cztery nowe stanowiska. Po jej zakończeniu liczba stanowisk postojowych, dla najpopularniejszych na rynku samolotów wielkości Airbusa A320/Boeinga 737, wzrośnie do 36. Jesteśmy także blisko decyzji dotyczącej budowy drugiego terminalu cargo, prowadzimy zaawansowane rozmowy na ten temat z podmiotami zainteresowanymi nowymi powierzchniami.

W toku jest projekt rozbudowy bazy technicznej. W fazie przygotowania projektu budowlanego jest połączenie płyty postojowej samolotów towarowych z pasażerską. Nowe nawierzchnie lotniskowe powstaną przed gruntami, na których planujemy budowę dwóch nowych hangarów. Obecnie jesteśmy na etapie opracowywania koncepcji, przy współudziale najemców nowych obiektów.

W ramach dywersyfikacji przychodów i rozwoju nowych obszarów działalności, w ciągu 2-3 lat chcemy wybudować bazę paliwową. Wynika to z faktu, że Pyrzowice są drugim po Warszawie lotniskiem w kraju pod względem wolumenu sprzedawanego paliwa. Dlatego inwestycja ta ma sens ekonomiczny. Pod koniec 2018 roku kupiliśmy od Agencji Mienia Wojskowego działkę o powierzchni prawie 10h na której znajdują się pozostałości po wojskowej bazie paliwowej. Grunt ten znajduje się w optymalnym z perspektywy układu funkcjonalnego infrastruktury lotniska miejscu, czyli w południowo-wschodniej jego części. Graniczy bezpośrednio z naszymi działkami. Zanim jednak rozpocznie się budowa bazy, planujemy rekultywację gruntu.

A inwestycje z zakresu bezpieczeństwa?

Jak już wspomniałem działania w obszarze bezpieczeństwa są naszym priorytetem, tutaj także realizujemy kolejne inwestycje. W tym roku rozpocznie się budowa centralnej wartowni. Liczba firm, które prowadzą działalność na strefie zastrzeżonej jest już tak duża, że realizacja tego projektu jest niezbędna, ponieważ w znaczący sposób poprawi przepustowość kontroli bezpieczeństwa. Chcemy także wybudować nową strażnicę Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej oraz zaplecze dla działów odpowiedzialnych za zimowe i letnie utrzymanie lotniska.

Rozbudowa, coraz więcej pasażerów, nowe inwestycje. Jak dużym zakładem pracy jest aktualnie Katowice Airport?

Pyrzowickie lotnisko to miejsce aktywności biznesowej szerokiej grupy przedsiębiorstw. Aktualnie w KTW działalność prowadzi około 50 różnych firm i instytucji państwowych, w których w sumie pracuje ok. 3,5 tysiąca osób. Przykładowo usługi świadczą tutaj i systematycznie rozwijają m.in. dwie firmy zajmujące się obsługą naziemną to jest LS Airport Services i Welcome Airport Services, dwie odpowiedzialne za obsługę techniczną samolotów, mowa tu o Linetech Aircraft Maintenance i LS Technics. Obecnych jest tu trzech dostawców paliwa lotniczego – Orlen Aviation, BGS i Lotos BP. W Pyrzowicach funkcjonują również bazy takich linii jak Wizz Air, Enter Air, czy też Ryanair Sun. Mamy całą paletę najemców powierzchni na terminalach pasażerskich, począwszy od firm specjalizujących się w sprzedaży w wolnych obszarach celnych, skończywszy na licznym gronie sieciowych wypożyczalni samochodów. W oparciu o terminal cargo, południową Polskę obsługują z Katowice Airport największe firmy kurierskiej, specjalizujące się w lotniczym transporcie przesyłek – DHL Express, Fedex, UPS i TNT. We wrześniu zeszłego roku, w bezpośrednim sąsiedztwie pyrzowickiego lotniska, Chopin Airport Development otworzył pierwszy w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej hotel Moxy, który należy do grupy Marriott International. Inwestycja ta wygenerowała kolejna kilkadziesiąt nowych miejsc pracy. Prognozujemy, że do końca dekady liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach prowadzących działalności na terenie pyrzowickiego lotniska przekroczy 4 tysiące.

To wszystko powoduje, że Katowice Airport ma znaczący wpływ na rozwój regionu?

Obecność portu, pod wieloma względami, pozytywnie wpływa na rozwój regionu. Przykładowo, według danych Ministerstwa Finansów, gmina Ożarowice, na terenie której położone jest Katowice Airport, jest liderem w województwie śląskim pod względem dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Rozwój pyrzowickiego lotniska korzystnie oddziałuje na poszerzanie oferty edukacyjnej szkół wyższych i średnich. Coraz częściej w województwie śląskim powstają nowe klasy i kierunki specjalizujące się w kształceniu na potrzeby branży lotniczej . Początkiem tego procesu było powstanie, jedenaście lat temu, Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowej Wschodniej, pozawydziałowej jednostki Politechniki Śląskiej. Jest to wspólna inicjatywa GTL SA, Politechniki Śląskiej i Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Od 2010 roku mam zaszczyt pełnić funkcję przewodniczącego Rady Naukowo-Programowej Centrum, które ma na swoim koncie kilka sukcesów. Wśród nich należy wymieniać stworzenie studiów stacjonarnych I i II stopnia ze specjalności „nawigacja lotnicza” oraz „mechanik lotniczy”. Ponadto uruchomiony został Ośrodek Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej Politechniki Śląskiej w Katowicach certyfikowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Bez dynamicznie rozwijającego się lotniska, które jest zapleczem fachowych, doświadczonych kadr z ogromną wiedzą praktyczną, rozwój oferty edukacyjnej w zakresie kierunków lotniczych nie miałaby sensu. W przyszłości planujemy pogłębiać nasze zaangażowanie w lotnicze projekty edukacyjne ale także naukowe. Jednym z takich obszarów, który chcemy wspierać, jest rozwijanie technologii bezzałogowych statków powietrznych.