Ruch pasażerski w portach regionalnych w pierwszym kwartale 2018 roku

9 maja, 2018

Związek Regionalnych Portów Lotniczych zebrał dane dotyczące ruchu pasażerskiego ogółem w polskich portach regionalnych w pierwszym kwartale 2018 roku.

W rozpatrywanym okresie, w czternastu lotniska w regionach, obsłużono w sumie prawie 5,3 mln pasażerów, to o 680 tys. więcej (+14,7%) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. W I kwartale br. udział portów regionalnych w całości ruchu pasażerskiego obsłużonego w Polsce (8,7 mln pasażerów) wyniósł 61%, pozostałe 39% (ok. 3,4 mln pasażerów)skorzystało z siatki połączeń Lotniska Chopina w Warszawie.

W ciągu trzech pierwszych miesięcy bieżącego roku najwięcej pasażerów w ruchu ogółem skorzystało z siatki połączeń lotnisk w Krakowie (1,4 mln)Gdańsku (0,98 mln) i Katowicach (0,71 mln).

Liderem wzrostu liczby pasażerów w ruchu ogółem w I kwartale br. było lotnisko w Krakowie, gdzie obsłużono o ponad 240 tys. więcej w porównaniu z okresem od stycznia do marca 2017 roku. Na drugim miejscu uplasowały się Katowice, gdzie pasażerów było o ponad 140 tys. więcej niż przed rokiem, a na trzecim miejscu Gdańsk ze wzrostem na poziomie ponad 100 tys. podróżnych.

Największy procentowy wzrost ruchu w I kwartale 2018 roku – ponad 140% – odnotowało lotnisko w Zielonej Górze. Na drugim miejscu uplasował się Lublin z 54% wzrostem, a na trzecim Poznań, gdzie ruch wzrósł o ponad 30%. W I kwartale bieżącego roku, w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, wzrostu ruchu nie odnotowały lotniska w Łodzi, Olsztynie i Radomiu.

Komentując statystyki polskich portów regionalnych za I kwartał 2018 roku Artur Tomasik, prezes Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych, mówi: „Pierwszy kwartał bieżącego roku okazał się bardzo dobry dla większości polskich portów regionalnych. Podobnie jak w całym 2017 roku, tak i w pierwszych trzech miesiącach roku bieżącego, średnia wzrostu ruchu pasażerskiego w polskich portach regionalnych wyniosła ok. 15%. To dwukrotnie więcej, niż średnia wzrostu ruchu zanotowana w europejskich portach lotniczych w pierwszym kwartale tego roku przez ACI Europe – organizację zrzeszającą prawie 500 lotnisk funkcjonujących na terenie 45 europejskich państw.

 W naszej ocenie, jeżeli nie pojawią się nieprzewidziane okoliczności, wiele wskazuje na to, że średnia dynamika wzrostu odnotowana w pierwszym kwartale utrzyma się do końca roku, tym samym będzie większa niż założona przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w najnowszej, opublikowanej w październiku zeszłego roku „Projekcji liczby obsłużonych pasażerów oraz liczby operacji pasażerskich w Polsce do roku 2035”. Przypomnę, że ULC założył 9% dynamikę wzrostu ruchu pasażerskiego w roku 2018.

 Aktualnie ZRPL zakłada, że w bieżącym roku w regionalnych portach lotniczych może zostać obsłużonych w sumie prawie 28 mln pasażerów, czyli o około 3,7 mln więcej niż przed rokiem. Coraz szybciej polskie porty regionalne zbliżają się do granicy maksymalnej, rocznej przepustowości, która według szacunków Związku wynosi około 32 mln pasażerów. W kontekście dynamicznego wzrostu ruchu, bez wątpienia jednym z najważniejszych wyzwań jakie stoją przed zarządzającymi polskimi portami regionalnymi jest sprawna realizacja inwestycji rozwojowych, co pozwoli zachować odpowiednio wysoką przepustowość infrastruktury”.

W 2017 roku w polskich portach regionalnych obsłużono ponad 24,3 mln pasażerów o prawie 3 mln więcej(+14%) w porównaniu z rokiem 2016. Udział lotnisk w regionach w całości ruchu pasażerskiego obsłużonego w Polsce (40,09 mln) w minionym roku wyniósł 61%, pozostałe 39% (ok. 15,75 mln) skorzystało z siatki połączeń Lotniska Chopina w Warszawie.

Dodatkowych informacji udziela:

Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Związku Regionalnych Portów Lotniczych, nr tel. kom. +48 668 819 902, email: padamczyk@gtl.com.pl