Wybory Zarządu ZRPL

13 czerwca, 2017

Podczas Walnego Zgromadzenia Związku Regionalnych Portów Lotniczych, które odbyło się w Warszawie wybrano Zarząd Związku na dwuletnią kadencję.

Z uwagi na coraz większy udział lotnisk regionalnych w transporcie lotniczym w Polsce, a także ze względu na rosnące znaczenie Związku Regionalnych Portów Lotniczych w debacie publicznej Walne Zgromadzenie zdecydowało na powiększenie składu zarządu związku o drugiego wiceprezesa zarządu.

Na kolejną kadencję, jako Prezes Zarządu został powołany Artur Tomasik, Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, firmy zarządzającej Katowice Airport. Artur Tomasik jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada dyplom MBA oraz Die Akademie fur Fuhrungskrafte der Wirtschaft w Bad Harzburg. Ukończył też studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Międzynarodowej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. Podczas tegorocznego EKG w Katowicach otrzymał nagrodę Top Menadżera Województwa Śląskiego roku 2016. Od 2006r. w składzie Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, które zarządza lotniskiem w Katowicach.

Na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, także na kolejną kadencję, został powołany Mariusz Wiatrowski, Prezes Portu Lotniczego „Poznań-Ławica”. Mariusz Wiatrowski to absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w ramach studiów podyplomowych z zarządzania i finansowania w transporcie lotniczym. W swojej dotychczasowej działalności zawodowej zarządzał instytucjami administracji rządowej oraz dużymi podmiotami gospodarczymi – między innymi Pocztą Polską, Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym i OFE Pocztylion oraz oddziałem ING Banku Śląskiego.  Od czerwca 2006 roku do chwili obecnej jest Prezesem Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Na nowego Wiceprezesa Zarządu został powołany Radosław Włoszek, Prezes Portu Lotniczego „Kraków-Balice”.  Radosław Włoszek jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie i Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ma wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w podmiotach gospodarczych. W latach 2006 – 2008 był dyrektorem i Prezesem Zarządu PUHiT „Kraków” Sp. z o. o. W latach 2009 – 2016 kierował Działem Zarządzania Majątkiem i Administracji w Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. w Katowicach. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej Telewizji Polskiej S.A. Był członkiem rad nadzorczych ŚRH Obroki w Katowicach, CZH S.A w Katowicach, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Bełchatowie oraz Enea S.A. w Poznaniu.​