Zarząd

Artur Tomasik – Prezes Zarządu

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada dyplom MBA oraz Die Akademie fur Fuhrungskrafte der Wirtschaft w Bad Harzburg. Ukończył też studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Międzynarodowej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. Od 2006 Wiceprezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA (GTL SA) ds. ekonomiczno-finansowych (firmy zarządzającej Katowice Airport), a od 2007 roku Prezes GTL SA. Wcześniej pracował w instytucjach finansowych, głównie bankach. Od 2010 roku Przewodniczący Rady Programowej Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W latach 2009-2011 Wiceprezes Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych, a od 2011 Prezes tej organizacji. W pierwszym kwartale 2019 roku został wybrany na przewodniczącego Rady Uczelni Politechniki Śląskiej.

Radosław Włoszek – Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie i Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest także absolwentem studiów Executive Master of Business Administration w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. W latach 2006 – 2008 był dyrektorem i Prezesem Zarządu PUHiT „Kraków” Sp. z o. o. W latach 2009 – 2016 kierował Działem Zarządzania Majątkiem i Administracji w Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa SA w Katowicach. Był członkiem rad nadzorczych ŚRH Obroki w Katowicach, CZH SA w Katowicach, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Bełchatowie oraz Enea SA w Poznaniu. Od 2016 roku Prezes Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków–Balice sp. z o.o.

Mariusz Wiatrowski – Wiceprezes Zarządu

Z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w ramach studiów podyplomowych z zarządzania i finansowania w transporcie lotniczym. W swojej dotychczasowej działalności zawodowej zarządzał instytucjami administracji oraz dużymi podmiotami gospodarczymi – między innymi Pocztą Polską, Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym i OFE Pocztylion oraz oddziałem ING Banku Śląskiego. Od czerwca 2006 roku Prezes Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica spółka z o.o. Rozbudowując siatkę połączeń lotniczych oraz infrastrukturę portu, zapewnia dynamiczny rozwój poznańskiego lotniska, aby sprostało wymaganiom wzrastającego ruchu pasażerskiego i zaspokoiło potrzeby komunikacyjne aglomeracji poznańskiej i regionu. Wiceprezes Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych z siedzibą w Warszawie, skupiającego wszystkich pracodawców zarządzających regionalnymi lotniskami w Polsce. Aktywnie działa w obronie interesów portów lotniczych, zwłaszcza w zakresie regulacji dotyczących ochrony i opłat lotniskowych.

Tomasz Moraczewski - Wiceprezes Zarządu

Jest Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na UMK w Toruniu. Jako dyrektor, kierował Departamentem Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Był jednym z inicjatorów powstania projektu „Szybkiej Kolei Metropolitalnej w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City”. Przyczynił się do wprowadzenia tzw. biletu aglomeracyjnego na trasie Toruń Bydgoszcz i biletu regionalnego na trasie Toruń – Włocławek. Uczestniczył w pracach Komisji Infrastruktury Sejmu RP jako członek zespołu ds. usamorządowienia kolei. Od marca 2009 r. członek zarządu i dyrektor handlowy PKP PR, od czerwca 2009 r. do maja 2010 r. – prezes spółki Przewozy Regionalne, gdzie wprowadził m.in. na tory pociągi InteRegio i RegioExpress, które zrewolucjonizowały przewozy dalekobieżne w Polsce. W połowie 2010 r. został Prezesem Zarządu Portu Lotniczego Bydgoszcz SA.