Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Dane kontaktowe

Związek Regionalnych Portów Lotniczych
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
(budynek Skylight, piętro 14)

Adres do korespondencji

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA Oddział w Pyrzowicach
Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach
42-625 Ożarowice
ul. Wolności 90
(z dopiskiem: Związek Regionalnych Portów Lotniczych)